บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้แจกเครื่องดื่มโอวัลตินเพื่อสุขภาพ

วันที่ 13 มกราคม 2563 บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้แจกเครื่องดื่มโอวัลตินเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของมอลต์สกัดให้กับนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางโภชนาการและความแข็งแรงให้แก่เด็ก ๆ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2563  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น   รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 10 มกราคม 2563 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมศักดิ์ แสนยากุล เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ภายในงานจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การมอบของรางวัลให้กับนักเรียน  และยังได้รับการสนับสนุนจากคณะท่านผู้บริหาร คุณครู ท่านผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น บริษัทเอ็ดดูเคชั่นไกด์  บ้านเต้นรำดนตรี, ร้านกมลทรัพย์วัสดุก่อสร้าง, สมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก, บริษัทวิริยะประกันภัย สาขาเมืองตาก และ บริษัท จอมธนา จำกัด (ไอศกรีม ครีโม) บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

Learn English with IEP teachers

วันที่ 9 มกราคม 2563 โครงการ IEP โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก   ได้จัดกิจกรรม Learn English with IEP teachers  ในหัวข้อ Things in the house

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก ได้จัดพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 6 มกราคม 2563  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก ได้จัดพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมอบชุดเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน จำนวน 800 ชุด ทางโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563  ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก และ คณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ ท่าน ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตาก

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563  ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก และ คณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ พ.ต.ท.ฉัตรชัย สุทธนะ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

คณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563  ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก และ คณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ ท่านชัยวรา หอมสุด รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดตาก

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

โครงการขับขี่ปลอดภัย จัดโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี่ยสวัสดิ์ ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมรับการอบรม ในโครงการขับขี่ปลอดภัย จัดโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี่ยสวัสดิ์ ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด  การอบรมนี้เป็นการเพิ่มองค์ความรู้การขับขี่ให้ปลอดภัยและยังช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ช่วยเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญผ่านการปฏิบัติจริง โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อยกระดับศักยภาพการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ขอแสดงความยินดีกับ ​เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ

คณะผู้บริหาร คณะคุณครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก  🎉🎉🎉🎉🎉
ขอแสดงความยินดีกับ ​เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ  ​ได้รับรางวัล ​🏆เหรียญทอง Math Eng Contest ​(การแข่งขันคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ​🏆เหรียญเงิน การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ​ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4​โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ร่วมกับ Learn and Play MATHGROUP Co.,Ltd. และ มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น