งานราตรีคริสต์มาส 2019

งานราตรีคริสต์มาส 2019
พบกับการแสดงของนักเรียน บรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว
ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 🎄🎉วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เริ่ม เวลา 18.00 น.
สนใจซื้อบัตรได้ในราคา 2,100 บาท (ต่อ 1 โต๊ะ/8 คน)
ได้ที่คุณครูประจำชั้น
หรือฝ่ายธุรการได้ตั้งแต่วันนี้
☎055-511129
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์

วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะคุณครู ระดับอนุบาล –  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมการสัมมนา “ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์”
จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ​🎉อาจารย์อรรถพล  จันทร์ชีวะ  ​ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพ ​🎉อาจารย์อ้อยทิพย์ ศรศึก​ผู้เชี่ยวชาญระบบการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อการเรียนรู้​🎉อาจารย์อังสณา ศิรภูวดล​ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร​โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงศิริชาญ  เอียงผาสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST รวม 5 วิชาหลัก

คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 ของประเทศ

คณะผู้บริหาร คณะคุณครู ท่านผู้ปกครอง และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกวินกิตต์ โอฬารกิจเจริญ ​ได้รับรางวัลเกียรติยศ ในโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST รวม 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น🎉🎉🎉 ​👑คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 ของประเทศ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 ​

คณะผู้บริหาร คณะคุณครู ท่านผู้ปกครอง และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 ​ดังรายการต่อไปนี้​🎉วิชาคณิตศาสตร์​👑ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ​1.เด็กชายกวินกิตต์ โอฬารกิจเจริญ ​อันดับ 2  ของประเทศ ​2.เด็กชายสหพล ศิริพันธ์​อันดับ 1  ของจังหวัดตาก ​👑ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4​1.เด็กหญิงพิชญ์สินี นุ่นโฉม​อันดับ 1 ของจังหวัดตาก​👑ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5​1.เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปทุมวัน​อันดับ 1 ของจังหวัดตาก ​👑ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ​1.เด็กชายกฤตธัช สุวรรณถาวรตกุล​อันดับ 1 ของจังหวัดตาก ​🎉วิชาภาษาอังกฤษ​👑ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ​1.เด็กชายกวินกิตต์ โอฬารกิจเจริญ ​อันดับ 1 ของภาคเหนือ​2.เด็กชายชัยกฤตย์ ธรรมลังกา​อันดับ 1 ของจังหวัดตาก ​👑ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4​1.เด็กหญิงกณิกนันท์ บุญยัง​อันดับ 1 ของจังหวัดตาก ​👑ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ​1.เด็กชายฐปนวรรธน์ เจียมศิริ ​อันดับ 1 ของภาคเหนือ​2.เด็กชายภูริณัฐ  พลอยมา​อันดับ 1 ของภาคเหนือ ​3.เด็กหญิงนิชาภัทร ศิระศุภนิมิต​อันดับ 1 ของจังหวัดตาก ​👑ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ​1.เด็กชายกฤตธัช สุวรรณถาวรตกุล​อันดับ 1 ของจังหวัดตาก​#งานประชาสัมพันธ์​#www.mathanothai.ac.th

The gallery was not found!
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ได้เข้าให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม : เต้นรำทำครัว ​ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ​ชื่อกิจกรรม : เต้นรำทำครัว ​ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม : เต้นประกอบเพลง ร่างกายของฉัน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ​กิจกรรม : เต้นประกอบเพลง ร่างกายของฉัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี
🚍 “สถานที่ทัศนศึกษาสุพรรณบุรี”​🏰ตลาดสามชุกร้อยปี​ตลาดสามชุกร้อยปี เป็นตลาดเก่าแก่แห่งอำเภอสามชุก ตั้งอยู่ในชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน ในอดีตที่นี่เคยคึกคักเพราะเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าขายของผู้คนที่สัญจรไปมาทางน้ำ ชาวบ้านเปิดบ้านไม้เก่าแก่ของตนขายของฝากของที่ระลึกกันอย่างคึกคัก มีของกินอร่อย ๆ ให้ไปตะลุยชิมมากมาย​⛲วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร​วัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งของเมืองไทย มีอายุราว ๆ 1,200 ปี รู้จักกันดีจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ของพระสุนทรโวหาร (ภู่) ปัจจุบันวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สิ่งที่สำคัญภายในวัดอย่างหนึ่งก็คือ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ขนาดใหญ่ สูงกว่า 23 เมตร ตั้งอยู่ในวิหารใหญ่โตโอ่อ่า รูปทรงโบราณ ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสุพรรณบุรี​🏯อุทยานมังกรสวรรค์​อุทยานมังกรสวรรค์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของเมืองสุพรรณบุรี แหล่งรวมศิลปะไทย-จีนที่สวยงามและน่าเที่ยวมาก ๆ ภายในอุทยานมังกรสวรรค์ประกอบไปด้วยศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร, หมู่บ้านมังกรสวรรค์ และอุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) สิ่งที่โดดเด่นก็คือ  “พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร” ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารรูปทรงมังกรขนาดใหญ่ มีความยาว 135 เมตร สูง 35 เมตร และกว้าง 18 เมตร ด้านในจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์จีน ตลอดจนประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนในไทย​🐬สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ​สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ริมบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในอำเภอเดิมบางนางบวช ติดกับอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงปลาน้ำจืดและปลาทะเลมากมายหลากหลายชนิด ตื่นเต้นไปกับอุโมงค์ปลาสวยงาม  บ่อจระเข้

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมงานชุมนุมเยาวชนม้งคาทอลิกตาก

วันที่ ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมงานชุมนุมเยาวชนม้งคาทอลิกตาก  โดยได้รับเกียรติจาก
พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในการเปิดงาน และ นำโดย บาทหลวงสมศักดิ์ แสนยากุล คณะวิทยากร คุณครูคำสอน และ นักเรียนคาทอลิกในจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมเยาวชนม้งคาทอลิกตาก ในครั้งนี้ด้วย จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้เยาวชนได้รับการฟื้นฟูและไตร่ตรองด้านคำสอน เรียนรู้จิตตารมณ์แห่งรักและเมตตาของพระเจ้าผ่านทางศีลอภัยบาป การคืนดี และกล้าแสดงจิตเมตตาแห่งรักและรับใช้ต่อเพื่อนร่วมค่ายฯ เป็นพยานถึงศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่  เพื่อฝึกทักษะและภาวะผู้นำ การทำงานเป็นกลุ่ม ให้แก่ทีมงานอาสาสมัครและผู้นำเยาวชน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

วันปิยมหาราช

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะคุณครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น