คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2020

กิจกรรม Day Camp นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

กิจกรรม Day Camp นักเรียนระดับชั้นประถมศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเดินทางไกล ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร.14 พัน 1 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 นัก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

การแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คณะคุณคร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

การแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ อำเภอบ้านตาก

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะคุณคร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

การแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากกวงจังหวัดตาก

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะคุณคร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

วจนพิธีกรรมเสกอาคารเรียน ณ อาคารเรียนหลังใหม่ (อาคารเรียน IEP)

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสัตบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ง่ายเกินไปก็ไม่เรียนรู้ ‘ความยากลำบาก’ จึงเป็นหนึ่งในวิชาที่เราต้องเรียน

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กท้อแท้กับการเรียน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเยี่ยมเยียนชาวบ้านบริเวณหลังท่ารถบขส. อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2563 คณะค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น