กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรตคแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563  ผู้บังคับบัญ Continue Reading

สอบติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน EP International โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรีย Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอรสุภา ทานา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา แบดมินตัน ประเภท หญิงคู่ จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรีย Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพอเพียง คล้ายเคลื่อน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรีย Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกันตโชติ สายเปีย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2563

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรีย Continue Reading