ประวัติวันตรุษจีน สรุปสั้นๆ ภายใน 100 วินาที!

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ร่วมรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานของโรงเรียนฯ

วันที่ 17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะคุณครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารฝ่ายการศึกษา สังฆมณฑลนครสวรรค์ ร่วมรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานของโรงเรียนฯ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย อำเภอเมือง จังหวัดตาก

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ ท่านปลัดอำเภอ นางจันทนา พงษ์เม่น จังหวัดตาก

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563  คณะผู้บริหาร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ ท่านปลัดอำเภอ นางจันทนา พงษ์เม่น (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) จังหวัดตาก

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว (จินตคณิต) เบรนบาลาน ซิ่ง ชิงแชมป์ ระดับอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 17 มกราคม 2563  ทางโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ร่วมกับ บริษัท Brain Balancing จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว (จินตคณิต) เบรนบาลาน ซิ่ง ชิงแชมป์ ระดับอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  นำโดย ท่านผู้อำนวยการนายสิทธิวัฒน์ สิงสนิท คณะผู้บริหาร คณะคุณครู และ นักเรียน และได้รับเกียรติจาก บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธานเปิดในพิธี ณ  อาคารหอประชุม คุณพ่อกรางซ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันครูประจำปี 2563

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นายสิทธิวัฒน์ สิงสนิท ท่านผู้บริหาร และ คณะคุณครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2563  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 16  มกราคม  พ.ศ.2563 พิธีการภาคเช้า เวลา 7.00 น.  ณ  หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ​นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูรพาจารย์ และมอบรางวัลแก่คณะครูในเขตอำเภอเมืองตาก​และ พิธีการภาคบ่าย เวลา 13.00 น. คณะคุณครูได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณะครู ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้แจกเครื่องดื่มโอวัลตินเพื่อสุขภาพ

วันที่ 13 มกราคม 2563 บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้แจกเครื่องดื่มโอวัลตินเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของมอลต์สกัดให้กับนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางโภชนาการและความแข็งแรงให้แก่เด็ก ๆ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2563  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น   รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 10 มกราคม 2563 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมศักดิ์ แสนยากุล เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ภายในงานจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การมอบของรางวัลให้กับนักเรียน  และยังได้รับการสนับสนุนจากคณะท่านผู้บริหาร คุณครู ท่านผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น บริษัทเอ็ดดูเคชั่นไกด์  บ้านเต้นรำดนตรี, ร้านกมลทรัพย์วัสดุก่อสร้าง, สมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก, บริษัทวิริยะประกันภัย สาขาเมืองตาก และ บริษัท จอมธนา จำกัด (ไอศกรีม ครีโม) บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

Learn English with IEP teachers

วันที่ 9 มกราคม 2563 โครงการ IEP โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก   ได้จัดกิจกรรม Learn English with IEP teachers  ในหัวข้อ Things in the house

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก ได้จัดพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 6 มกราคม 2563  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก ได้จัดพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมอบชุดเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน จำนวน 800 ชุด ทางโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น