ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอรสุภา ทานา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา แบดมินตัน ประเภท หญิงคู่ จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรีย Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพอเพียง คล้ายเคลื่อน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรีย Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกันตโชติ สายเปีย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2563

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรีย Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวโรตม์ เชียงแสน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2020 – 2021

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรีย Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีร์ นพเกตุ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ NET SCORE FLIGHT D (25-36) จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรีย Continue Reading