[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
หมวดหมู่ blog
ประกาศผลการเรียน

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 1/ต.ค./2565 )
    

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565 ( 1/ต.ค./2565 )
    

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนโดยพบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565..นโยบายทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษาและโรงเรียนชวนคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) โดย บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข และคณะผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน นำเสนอทิศทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ( 1/ต.ค./2565 )
    

วันที่ 28  มิถุนายน พ.ศ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” โดยนางศรีสุวรรณ พาหวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ครูกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มีการแสดงละคร และจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ เช่น การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี กิจกรรมการะบายสีจากภาพ กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมคำคล้องจอง และแต่งคำขวัญวันสุนทรภู่ กิจกรรมวาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดผลงานประเภทต่างๆ โดยวัตถุประสงค์การจัดงานมุ่งหวังให้ผู้เรียนรักในภาษาไทย และเห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และกล้าแสดงออก

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง ( 4/เม.ย./2564 )
    

คณะผู้บริหาร  คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญทองระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมศักดิ์ แสนยากุล เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

พิธีปัจฉิมนิเทศและงานอำลาสถาบัน ( 26/มี.ค./2564 )
    

วันอังคารที่ 23 มีนาคม  2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและงานอำลาสถาบัน เพื่อเป็นการแสดงความนึกในบุญคุณของครูอาจารย์ การส่งเสริมให้นักเรียนรักสถาบัน ความผูกพันกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และน้อมรำลึกถึงพระคุณครู พร้อมทั้งรับพรจากคุณครู โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธานในพิธีเปิด  ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมศักดิ์ แสนยากุล และ บาทหลวงพรชัย สิงห์สา มาร่วมพิธีในครั้งนี้ และในช่วงเช้า-บ่าย ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงพรชัย สิงห์สา และ คณะทีมงาน ได้มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

กิจกรรม "พี่ ป.1 รับน้อง อ.3" ( 26/มี.ค./2564 )
    

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  และ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมกิจกรรม "พี่ ป.1 รับน้อง อ.3" พี่ ป.1 ร่วมยินดีต้อนรับน้องอนุบาล 3 ที่เรียนจบเพื่อขึ้นชั้น ป.1 คณะคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนฯ ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับน้องชั้นอนุบาล 3 เพื่อสร้างความรักความผูกพันและความประทับใจให้กับรุ่นน้องและรุ่นพี่ เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่จะปิดภาคเรียน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพัฒนพล อ่อนพรม และเด็กชายอภิสิษฐ์ ศรีนาคมงคล ( 26/มี.ค./2564 )
    

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพัฒนพล  อ่อนพรม และเด็กชายอภิสิษฐ์  ศรีนาคมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

ขอแสดงความยินดี ( 26/มี.ค./2564 )
    

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรวลัญย์ วาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และนางสาวรมิตา วิทยวราวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงดุษฎี ดวงใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 และเด็กหญิงชญานันท์ หลวงไชยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพทางคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวีรดา รัตนพร ( 26/มี.ค./2564 )
    

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวีรดา รัตนพร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ( 21/มี.ค./2564 )
    

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 คณะคุณครู และ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้ทำการแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 -> [จำนวน 29 อัลบัม]
<< 1 2 3 >>