[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
หมวดหมู่ blog
พยากรณ์อากาศ
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
แนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ บ้านตาก จังหวัดตาก ( 18/มี.ค./2564 )
    

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 คณะคุณครู และ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้ทำการแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ บ้านตาก  จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

แนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 18/มี.ค./2564 )
    

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 คณะคุณครู และ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้ทำการแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บริษัท Brain Balancing ได้ทำการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( 24/ก.พ./2564 )
    

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท Brain Balancing ได้ทำการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ของนักเรียนชั้น อ.2 - ป.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านจินตคณิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญทอง

???? การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing
ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดังมีรายนามต่อไปนี้
เด็กหญิงนันท์นภัส   ตาวงษ์
เด็กหญิงชนุตตรีย์    ธรรมลังกา
เด็กหญิงปวันรัตน์  คำน่าน
เด็กชายภูริณัฐศ์   จิรพัชญ์วรกุล
เด็กหญิงเอมวรา    คงมีผล
เด็กชายอมตะ  แขยินดี
เด็กชายเอื้ออังกูร  พันธุ์ศิริ
เด็กชายวรดร  สายปาน
เด็กหญิงณัฏฐพร พรมทับ
เด็กชายจตุรภัทร รุจิระจินดา

บริษัท Brain Balancing ได้ทำการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( 24/ก.พ./2564 )
    

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท Brain Balancing ได้ทำการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ของนักเรียนชั้น อ.2 - ป.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านจินตคณิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญทอง

???? การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing
ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดังมีรายนามต่อไปนี้
เด็กหญิงนันท์นภัส  ระพิทย์พันธ์
เด็กหญิงมาธวรรย์ จักภิระ
เด็กชายพิชญุตม์ จันทวงศ์
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ พุ่มสนธิ์
เด็กหญิงพรนภัส รัตนพร
เด็กหญิงทักษอร อมรบุตร
เด็กชายเบญจมินทธ์ อิงศรีวรกุล
เด็กหญิงกัญญพัชร แสงจันทร์
เด็กชายวัณณุวรรธน์  เอื้อฉัตรเพชร
เด็กชายปุณณวิทย์  บุญเย็นธรรมชาติ

บริษัท Brain Balancing ได้ทำการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( 24/ก.พ./2564 )
    

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท Brain Balancing ได้ทำการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ของนักเรียนชั้น อ.2 - ป.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านจินตคณิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญทอง

???? การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing
ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดังมีรายนามต่อไปนี้
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   คำกรเกตุ
เด็กหญิงศุภัชนารี     ไพโรจนิ์พิริยะกุล
เด็กชายภีรพัชญ์  จันตั้ง
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ตาวงษ์
เด็กหญิงณิชชยา อ้นมณี
เด็กหญิงพัทธนันท์ ศรีวรนันท์
เด็กหญิงกมลวรรณ   สุวรรณรัตน์
เด็กชายนนทพัทธ์  วรัญญาสิริกุล
เด็กชายธนกร   อินทน้อย
เด็กหญิงวัลลดา มุกข์โตเกียว

บริษัท Brain Balancing ได้ทำการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ( 24/ก.พ./2564 )
    

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท Brain Balancing ได้ทำการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ของนักเรียนชั้น อ.2 - ป.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านจินตคณิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญทอง

???? การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing
ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
ดังมีรายนามต่อไปนี้
เด็กชายธีรโชติ ทรัพย์ประชา
เด็กชายรามิล นิลจันทร์
เด็กชายสิริชล แสงคำ
เด็กชายณภัทร พันธ์บุญ
เด็กชายกรวิชญ์ สงวนสุข
เด็กหญิงณัฐวรา ดำสนิท
เด็กชายวิวิธชัย เฟื่องผึ้ง
เด็กชายวีรภัทร ปั้นรูป
เด็กหญิงชัชชญา ยมเกิด
เด็กหญิงชัญญา โสมส่องแสง

บริษัท Brain Balancing ได้ทำการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ( 24/ก.พ./2564 )
    

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท Brain Balancing ได้ทำการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ของนักเรียนชั้น อ.2 - ป.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านจินตคณิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญทอง

???? การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing
ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ดังมีรายนามต่อไปนี้
เด็กหญิงวชิรดา ริดเกาะ
เด็กชายศักย์วริษฐ์ จันทริมา
เด็กชายบดินทร์กร มาอุด
เด็กชายธนวิชญ์ อติสัทธากุล
เด็กชายจิรพัฒน์ คุ้มปริยัติ
เด็กชายปุณยวัตร์ ประไพวงษ์
เด็กหญิงจารุลักษณ์ ยะถา
เด็กหญิงจิรัชยา พิชัย

ขอแสดงความยินดี ( 24/ก.พ./2564 )
    

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมณฑวรรณ  อิสริยอาภรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพ และนางสาวรมิตา วิทยวราวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยประกวดวาดภาพ เนื่องในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าเเห่งชาติ  ประจำปี 2564 ในวันศุกร์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมอเนกประสงค์(ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอิทธิพันธุ์ สุมนพันธุ์ ชั้น ป.2/7 ( 24/ก.พ./2564 )
    

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอิทธิพันธุ์ สุมนพันธุ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน TGA-SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2020-2021 ภาคเหนือ  สนามที่ 5 วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกอล์ฟจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้
#งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพอเพียง คล้ายเคลื่อน ชั้น ป.4/3 ( 24/ก.พ./2564 )
    

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพอเพียง คล้ายเคลื่อน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 4 จากการแข่งขัน TGA-SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2020-2021 ภาคเหนือ  สนามที่ 5 วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกอล์ฟจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้
#งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 -> [จำนวน 26 อัลบัม]
<< 1 2 3 >>