[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
หมวดหมู่ blog
ประกาศผลการเรียน

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ขอแสดงความยินดี ( 24/ก.พ./2564 )
    

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมณฑวรรณ  อิสริยอาภรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพ และนางสาวรมิตา วิทยวราวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยประกวดวาดภาพ เนื่องในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าเเห่งชาติ  ประจำปี 2564 ในวันศุกร์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมอเนกประสงค์(ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอิทธิพันธุ์ สุมนพันธุ์ ชั้น ป.2/7 ( 24/ก.พ./2564 )
    

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอิทธิพันธุ์ สุมนพันธุ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน TGA-SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2020-2021 ภาคเหนือ  สนามที่ 5 วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกอล์ฟจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้
#งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพอเพียง คล้ายเคลื่อน ชั้น ป.4/3 ( 24/ก.พ./2564 )
    

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพอเพียง คล้ายเคลื่อน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 4 จากการแข่งขัน TGA-SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2020-2021 ภาคเหนือ  สนามที่ 5 วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกอล์ฟจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้
#งานประชาสัมพันธ์

พิธีปฏิญาณตนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปียุวกาชาดไทย) ( 24/ก.พ./2564 )
    

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก จัดพิธีปฏิญาณตนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  (99 ปียุวกาชาดไทย) ณ อาคารหอประชุมคุณพ่อกรางซ์ โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( 24/ก.พ./2564 )
    

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 งานแนะแนว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคณะอาจารย์จากโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก มาให้คำแนะนำ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรคือ 3 ปีโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ จากการแข่งขัน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ( 30/มิ.ย./2563 )
    

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นำโดย บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข
บาทหลวงสมศักดิ์ แสนยากุล
คณะคุณครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ
จากการแข่งขัน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ในโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

เข้าตรวจและประเมินความพร้อมของโรงเรียน ( 18/มิ.ย./2563 )
    

​วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัดตาก  เข้าตรวจและประเมินความพร้อมของโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานตลอดจนการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ภาคเรียนที่ 1/2563

การประชุมเพื่อรายงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ( 5/มิ.ย./2563 )
    

วันที่ 3  มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.
นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  และ ท่านชัยวรา หอมสุด รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดตาก  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก  เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน การจัดการสถานที่ การจัดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด กระทรวงสาธารณสุข พร้อมกันนี้ ทางคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก

เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รวมทั้งดูแลสุขอนามัยภายในโรงเรียน ( 9/มี.ค./2563 )
    

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รวมทั้งดูแลสุขอนามัยภายในโรงเรียน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ขณะเดียวกันได้กำชับให้มีการทำความสะอาดโรงเรียนและบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่อง กวดขันสุขอนามัย ได้แก่ การล้างมือ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน และสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับคณะคุณครู บุคลากร และ นักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรของโรงเรียน มีอาการไข้ขึ้น ปวดศีรษะและลำตัว ร่วมกับการไอต่อเนื่อง เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบให้ประสานมายังหัวหน้างานอนามัยของโรงเรียนทราบทันที

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3 [จำนวน 29 อัลบัม]
<< 1 2 3 >>