[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศผลการเรียน

 

link banner
หมวดหมู่ blog

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
มอบเกียรติบัตรให้กับ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( 21/มี.ค./2564 )
    

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้กับ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในการเข้าร่วมในพิธีปฏิญาณตนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  (99 ปียุวกาชาดไทย) โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

พิธีปฏิญาณตนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปียุวกาชาดไทย) ( 21/มี.ค./2564 )
    

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้กับ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ดังรายนามต่อไปนี้
1.คุณครูณิชภัค ปานพลับ
2.คุณครูนพเก้า  ราศรี
3.คุณครูปานวาด เจริญประพันธ์ศรี
ในการเข้าร่วมในพิธีปฏิญาณตนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  (99 ปียุวกาชาดไทย) โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

แนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ บ้านตาก จังหวัดตาก ( 18/มี.ค./2564 )
    

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 คณะคุณครู และ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้ทำการแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ บ้านตาก  จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

แนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 18/มี.ค./2564 )
    

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 คณะคุณครู และ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้ทำการแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บริษัท Brain Balancing ได้ทำการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( 24/ก.พ./2564 )
    

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท Brain Balancing ได้ทำการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ของนักเรียนชั้น อ.2 - ป.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านจินตคณิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญทอง

???? การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing
ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดังมีรายนามต่อไปนี้
เด็กหญิงนันท์นภัส   ตาวงษ์
เด็กหญิงชนุตตรีย์    ธรรมลังกา
เด็กหญิงปวันรัตน์  คำน่าน
เด็กชายภูริณัฐศ์   จิรพัชญ์วรกุล
เด็กหญิงเอมวรา    คงมีผล
เด็กชายอมตะ  แขยินดี
เด็กชายเอื้ออังกูร  พันธุ์ศิริ
เด็กชายวรดร  สายปาน
เด็กหญิงณัฏฐพร พรมทับ
เด็กชายจตุรภัทร รุจิระจินดา

บริษัท Brain Balancing ได้ทำการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( 24/ก.พ./2564 )
    

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท Brain Balancing ได้ทำการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ของนักเรียนชั้น อ.2 - ป.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านจินตคณิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญทอง

???? การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing
ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดังมีรายนามต่อไปนี้
เด็กหญิงนันท์นภัส  ระพิทย์พันธ์
เด็กหญิงมาธวรรย์ จักภิระ
เด็กชายพิชญุตม์ จันทวงศ์
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ พุ่มสนธิ์
เด็กหญิงพรนภัส รัตนพร
เด็กหญิงทักษอร อมรบุตร
เด็กชายเบญจมินทธ์ อิงศรีวรกุล
เด็กหญิงกัญญพัชร แสงจันทร์
เด็กชายวัณณุวรรธน์  เอื้อฉัตรเพชร
เด็กชายปุณณวิทย์  บุญเย็นธรรมชาติ

บริษัท Brain Balancing ได้ทำการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( 24/ก.พ./2564 )
    

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท Brain Balancing ได้ทำการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ของนักเรียนชั้น อ.2 - ป.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านจินตคณิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญทอง

???? การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing
ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดังมีรายนามต่อไปนี้
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   คำกรเกตุ
เด็กหญิงศุภัชนารี     ไพโรจนิ์พิริยะกุล
เด็กชายภีรพัชญ์  จันตั้ง
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ตาวงษ์
เด็กหญิงณิชชยา อ้นมณี
เด็กหญิงพัทธนันท์ ศรีวรนันท์
เด็กหญิงกมลวรรณ   สุวรรณรัตน์
เด็กชายนนทพัทธ์  วรัญญาสิริกุล
เด็กชายธนกร   อินทน้อย
เด็กหญิงวัลลดา มุกข์โตเกียว

บริษัท Brain Balancing ได้ทำการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ( 24/ก.พ./2564 )
    

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท Brain Balancing ได้ทำการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ของนักเรียนชั้น อ.2 - ป.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านจินตคณิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญทอง

???? การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing
ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
ดังมีรายนามต่อไปนี้
เด็กชายธีรโชติ ทรัพย์ประชา
เด็กชายรามิล นิลจันทร์
เด็กชายสิริชล แสงคำ
เด็กชายณภัทร พันธ์บุญ
เด็กชายกรวิชญ์ สงวนสุข
เด็กหญิงณัฐวรา ดำสนิท
เด็กชายวิวิธชัย เฟื่องผึ้ง
เด็กชายวีรภัทร ปั้นรูป
เด็กหญิงชัชชญา ยมเกิด
เด็กหญิงชัญญา โสมส่องแสง

บริษัท Brain Balancing ได้ทำการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ( 24/ก.พ./2564 )
    

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท Brain Balancing ได้ทำการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้จินตคณิต ของนักเรียนชั้น อ.2 - ป.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านจินตคณิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญทอง

???? การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing
ชิงแชมป์สายชั้นประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ดังมีรายนามต่อไปนี้
เด็กหญิงวชิรดา ริดเกาะ
เด็กชายศักย์วริษฐ์ จันทริมา
เด็กชายบดินทร์กร มาอุด
เด็กชายธนวิชญ์ อติสัทธากุล
เด็กชายจิรพัฒน์ คุ้มปริยัติ
เด็กชายปุณยวัตร์ ประไพวงษ์
เด็กหญิงจารุลักษณ์ ยะถา
เด็กหญิงจิรัชยา พิชัย

ขอแสดงความยินดี ( 24/ก.พ./2564 )
    

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมณฑวรรณ  อิสริยอาภรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพ และนางสาวรมิตา วิทยวราวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยประกวดวาดภาพ เนื่องในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าเเห่งชาติ  ประจำปี 2564 ในวันศุกร์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมอเนกประสงค์(ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 -> [จำนวน 38 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 >>