[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศผลการเรียน

 

link banner
หมวดหมู่ blog

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอิทธิพันธุ์ สุมนพันธุ์ ชั้น ป.2/7 ( 24/ก.พ./2564 )
    

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอิทธิพันธุ์ สุมนพันธุ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน TGA-SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2020-2021 ภาคเหนือ  สนามที่ 5 วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกอล์ฟจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้
#งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพอเพียง คล้ายเคลื่อน ชั้น ป.4/3 ( 24/ก.พ./2564 )
    

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพอเพียง คล้ายเคลื่อน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 4 จากการแข่งขัน TGA-SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2020-2021 ภาคเหนือ  สนามที่ 5 วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกอล์ฟจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้
#งานประชาสัมพันธ์

พิธีปฏิญาณตนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปียุวกาชาดไทย) ( 24/ก.พ./2564 )
    

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก จัดพิธีปฏิญาณตนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  (99 ปียุวกาชาดไทย) ณ อาคารหอประชุมคุณพ่อกรางซ์ โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( 24/ก.พ./2564 )
    

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 งานแนะแนว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคณะอาจารย์จากโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก มาให้คำแนะนำ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรคือ 3 ปีโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ จากการแข่งขัน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ( 30/มิ.ย./2563 )
    

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นำโดย บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข
บาทหลวงสมศักดิ์ แสนยากุล
คณะคุณครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ
จากการแข่งขัน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ในโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

เข้าตรวจและประเมินความพร้อมของโรงเรียน ( 18/มิ.ย./2563 )
    

​วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัดตาก  เข้าตรวจและประเมินความพร้อมของโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานตลอดจนการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ภาคเรียนที่ 1/2563

การประชุมเพื่อรายงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ( 5/มิ.ย./2563 )
    

วันที่ 3  มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.
นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  และ ท่านชัยวรา หอมสุด รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดตาก  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก  เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน การจัดการสถานที่ การจัดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด กระทรวงสาธารณสุข พร้อมกันนี้ ทางคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก

เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รวมทั้งดูแลสุขอนามัยภายในโรงเรียน ( 9/มี.ค./2563 )
    

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รวมทั้งดูแลสุขอนามัยภายในโรงเรียน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ขณะเดียวกันได้กำชับให้มีการทำความสะอาดโรงเรียนและบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่อง กวดขันสุขอนามัย ได้แก่ การล้างมือ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน และสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับคณะคุณครู บุคลากร และ นักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรของโรงเรียน มีอาการไข้ขึ้น ปวดศีรษะและลำตัว ร่วมกับการไอต่อเนื่อง เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบให้ประสานมายังหัวหน้างานอนามัยของโรงเรียนทราบทันที

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4 [จำนวน 38 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 >>