ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุพิชญา ศรีเผือด
ตำแหน่ง :ครูประจำชั้น
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูสายชั้นประถมปีที่1
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2