ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัทราภรณ์ จันตรี
ตำแหน่ง :ครูคู่ประจำชั้น
หน้าที่หลัก :ครูคู่ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3,4
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูสายชั้นประถมปีที่1
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูคู่ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3,4