ชื่อ - นามสกุล :นางยุพา บัวอ่อน
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูสายชั้นประถมปีที่1
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5