หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : พิธีปัจฉิมนิเทศและงานอำลาสถาบัน
โดย : admin
อ่าน : 219
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันอังคารที่ 23 มีนาคม  2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและงานอำลาสถาบัน เพื่อเป็นการแสดงความนึกในบุญคุณของครูอาจารย์ การส่งเสริมให้นักเรียนรักสถาบัน ความผูกพันกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และน้อมรำลึกถึงพระคุณครู พร้อมทั้งรับพรจากคุณครู โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธานในพิธีเปิด  ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมศักดิ์ แสนยากุล และ บาทหลวงพรชัย สิงห์สา มาร่วมพิธีในครั้งนี้ และในช่วงเช้า-บ่าย ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงพรชัย สิงห์สา และ คณะทีมงาน ได้มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น
#งานประชาสัมพันธ์
#www.mathanothai.ac.th